In English
STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta.
STN IMPRO -tutkimusprojekti tuottaa tutkittua tietoa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi sote-palveluiden rakenteesta, toimivuudesta ja tuloksellisuudesta.

Ajankohtaista

Kaikki ajankohtaiset

Minkälaista tietoa saadaan, kun paikkatieto ja sote-rekisteritieto yhdistetään?

15.1.2019
Uutiset

Potilastietojärjestelmistä on poimittavissa erinomaista aineistoa alueellisten hoito- ja terveyserojen analysointia ja visualisointia varten. Jos paikkatieto tuotaisiin osaksi sote-alueiden...

Lue lisää

Pohjois-Karjalan diabetespotilaiden hyvät hoitotulokset on saavutettu moniammatillisella toiminnalla

3.12.2018
Uutiset

Pohjois-Karjalassa on diabetespotilaiden hoidossa aktiivisesti kehitetty alueellisesti yhtenäistä toimintatapaa, jossa huomioidaan erityisesti ammattien välinen yhteistyö, hyvä...

Lue lisää

Paikkatietokannoista kustannustehokasta tietoa terveyspalvelujen suunnitteluun

29.11.2018
Uutiset

Sosioekonomisen aseman (SES) vaikutusta terveyserojen muodostumiseen tai hoidon tavoitteiden toteutumiseen voidaan arvioida postinumeroalueittaisen avoimen tiedon avulla, osoittaa IMPRO-hankkeen...

Lue lisää

Disease specific quality registers give information to improvements in health care

10.1.2019
Uutiset

Scott Cunningham, PhD and Technical Consultant from the University of Dundee, Scotland, visited in Finland in November to talk about the development of quality registries in Scotland. We got an opportunity to interview him before the first national conference on health care quality registries at the National Institute for Health and Welfare.(Article continues after the video)Why do we need disease specific quality registers in health care?“We need disease specific quality health registers in health care to allow us to report and analyse data for the patients with conditions across the health care system.It´s really...

Scott Cunningham, PhD and Technical Consultant from the University of Dundee, Scotland, visited in Finland in November to talk about the development of quality registries in Scotland. We got an opportunity to interview him before the first national conference on health care quality registries at the National Institute for Health and Welfare.(Article continues after the video)Why...

Scott Cunningham, PhD and Technical Consultant from the University of Dundee, Scotland, visited in Finland in November to talk about the development of quality registries in Scotland. We got an opportunity to interview him before the first national conference on health care quality...

Lue lisää

Teemat

Palvelujen saavutettavuus

'Palvelujen saavutettavuus' -linkkikuva

Tutkimme eri potilasryhmien palveluiden saavutettavuutta hyödyntämällä sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoja ja paikkatietoja.

Lue lisää

Hoidon laadun arviointi

'Hoidon laadun arviointi' -linkkikuva

Kehitämme menetelmiä, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojärjestelmiä sekä paikkatietoja hoidon laadun arviointiin ja terveyspalvelujen suunnitteluun.

Lue lisää

Järjestelmän vaikuttavuus

'Järjestelmän vaikuttavuus' -linkkikuva

Tutkimme menetelmiä, joilla voidaan arvioida integroidun sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kustannusvaikuttavuutta.

Lue lisää

Tapahtumat

Tammikuu

30.1.2019

Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarja 30.1.–8.2.2019. Strategisen tutkimuksen ohjelmanjohtajat järjestävät Helsingissä 30.1.–8.2.2019 neljä temaattista keskustelutilaisuutta, jotka rikastavat vaalikevään 2019 teemoja tutkitun tiedon näkökulmasta.

Helmikuu

4.2.2019

Tiede kohtaa vaalit -keskustelusarja: Sosiaali- ja  terveyspalveluiden uudistamisen karit ja kapeikot. Miten palveluiden integraatio ja valinnanvapaus ovat yhdistettävissä?
Miten varmistetaan palveluiden laatu ja saatavuus?
Miten organisoida kansanterveystyö ja terveyden edistäminen?
Miten sosiaali-ja terveyspalvelu-uudistusta tulisi johtaa?

Helmikuu

7.2.2019

Asiakkaat ja sote: Kohtaamisten kehässä -seminaarissa lisätään yhteistä ymmärrystä asiakkaan kohtaamisesta ja vahvistaa asiakkaiden roolia sosiaali- ja terveyspalvelujen kehittämisessä yhdessä ammattilaisten kanssa.

Helmikuu

14.2.2019

Ratkaisuja tieteestä -tapahtumassa pureudutaan ilmastonmuutokseen, hyvinvointiin ja osallistuvaan kansalaisuuteen. Strategisen tutkimuksen vuosittainen päätapahtuma korostaa strategisen tutkimuksen ratkaisuhakuisuutta ja ilmiölähtöisyyttä.

Helmikuu

27.2.2019

Terveydenhuollon kansalliset laaturekisterit -seminaarissa aiheena asiakaslähtöisyys, valinnanvapaus ja avoimuus laadun mittareina. Temaattinen seminaari potilasjärjestöille, asiakkaille ja muulle yhteistyöverkostolle.

Toukokuu

23.-24.5.2019

TERVE-SOS 2019 kerää vuosittain yhteen sote-alan asiantuntijat, kehittäjät ja päättäjät. Tapahtumaosallistujia on noin tuhat ympäri Suomea. Ohjelmassa on 15 seminaaria, alan näyttely ja iltajuhla.

Tweetit @StnImpro

STN IMPRO

RT @Akatemia_STN: Käy tutustumassa #ratkaisujatieteestä-tapahtuman päivitettyyn ohjelmaan. Luvassa 14.2. huippumielenkiintoisia puheenvuoro…

STN IMPRO

Millaista informaatiota #paikkatieto ja #sote-rekisteritieto yhdessä antavat? Itä-Suomen yliopiston Geospatial Heal… https://t.co/Ldw3vbdLMz

STN IMPRO

RT @tiinalaati: Tiedon hyödynnettävyyden näkökulmasta hyvin suunniteltu potilastietojärjestelmä ja sen pohjalta rakennettu raportointi autt…

STN IMPRO

RT @StnImpro: Disease specific quality registers in health care benefit the health care team, decision makers and patients. Watch or read t…

STN IMPRO

Disease specific quality registers in health care benefit the health care team, decision makers and patients. Watch… https://t.co/jy2TDw7XLz

STN IMPRO

RT @UniEastFinland: Kasvihuonekaupunki #Närpiö säteilee öisin eniten valoa Suomessa, osoittaa juuri julkaistu tutkimus. Kasvihuoneiden ohel…