Kuvituskuva

Kehitämme menetelmiä, joissa hyödynnetään sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakas- ja potilastietojärjestelmiä sekä paikkatietoja hoidon laadun arviointiin ja terveyspalvelujen suunnitteluun.

Tavoitteena on kehittää menettelytapoja ja työvälineitä käytettäväksi sote-alueilla. Tutkimuksessa keskitytään erityisesti sairauksiin, jotka tarvitsevat jatkuvaa seurantaa ja hoitoa ja joissa uusilla palveluratkaisuilla voidaan saavuttaa hoidon laadun paranemista ja kustannussäästöjä.

Tarkastelemme keskeisten potilasryhmien hoitopolkuja

Kehittämistyö on aloitettu 2-tyypin diabeteksen ja sydänsairauksien hoidosta Siun Soten alueella. Lisäksi hoidon laatua tutkitaan analysoimalla kansanterveydellisesti keskeisten ja paljon palveluita käyttävien potilasryhmien hoitopolkuja ja hoidon tuloksia ennen ja jälkeen sote-uudistuksen.

Tällä hetkellä kokonaiskuva esimerkiksi päihdeongelmaisten potilaiden eri sote-palveluiden käytöstä, päihdepalveluiden saatavuudesta ja hoidon jatkuvuudesta on puutteellinen.