Sote-palvelut ja matkakustannukset

Liikkumistarvetta vähentävät hoitomuodot tuovat yhteiskunnallisia säästöjä – matkakustannukset ja aikamenetykset olisi tärkeää huomioida sote-päätöksissä (pdf, 738 kt)

Alkoholin käytön sote-kustannukset

Alkoholin käytöstä aiheutuneiden sote-kustannusten hillitseminen on mahdollista – tämä edellyttää parempaa hoitoon pääsyä sekä kokonaisvaltaista ja ennakoivaa otetta palveluilta (pdf, 243 kt)