Tutkimusryhmämme analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta ennen sote-uudistusta ja sen jälkeen.

Tietoaineistoina käytetään laajasti valtakunnallisia terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen rekistereitä, paikkatietoja ja alueellisia potilastietojärjestelmiä.

Tulosten perusteella laadimme malleja ja suunnittelutyökaluja tukemaan sosiaali- ja terveydenhuollon uudistustyötä. Pohjois-Karjalan Siun sote ja Kainuun maakunta toimivat projektissa yhteistyöalueina.

Teemamme tarkemmin: