Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tueksi tarvitaan tietoa palvelujen rakenteesta, niiden toimivuudesta ja tuloksellisuudesta. Impro on monialainen tutkimusprojekti, jossa on tavoitteen kehittää uusia analyysimenetelmiä

  • sote-palveluiden arviointiin ja
  • tukemaan tasa-arvoisempien ja kustannustehokkaampien palvelujen kehittämistä.

Tutkimus pohjautuu kansallisiin sosiaali- ja terveydenhuollon rekisteritietoaineistoihin ja paikkatietoaineistoihin. Tutkimusryhmämme analysoi sosiaali- ja terveydenhuollon rakenteita, hoidon saavutettavuutta, hoitopolkuja, hoidon tuloksia ja kustannuksia sekä kustannusvaikuttavuutta sekä ennen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta että sen jälkeen.

Käytämme esimerkkeinä kansanterveydellisesti keskeisiä ja paljon palvelujen käyttöä ja kustannuksia aiheuttavia sairauksia.

Tulosten perusteella laaditaan malleja ja suunnittelutyökaluja tukemaan palvelujen uudistamistyötä. Pohjois-Karjala ja Kainuu toimivat projektissa pilottialueina.

IMPRO-työpaketit

IMPRO-tutkimusprojekti koostuu kuudesta työpaketista:

  • Palveluiden saavutettavuus ja saatavuus
  • Sairaala- ja päivystyspalveluiden optimointi
  • Hoitopolut
  • Tehokkaat hoitotavat
  • Sote-palveluiden kustannustehokkuuden arviointi
  • Sote-palveluiden rakenteen ja kustannusten optimointi verkkosovellusten avulla

Lue lisää työpaketeista

Yhteystiedot

Hankkeen johto, koordinaatio ja viestintä

Seuraa meitä Twitterissä: @StnImpro