Vakavan koronavirustaudin (COVID-19) riskiryhmiin kuuluvien osuus väestöstä on esitetty IMPRO:n, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sekä Itä-Suomen yliopiston laatimassa karttasovelluksessa. Tietoa tarjotaan kuntatasolla.

Koronavirustaudin riskiryhmäkartan linkki
Siirry karttasovellukseen klikkaamalla kuvaa