Siun soten alueella toteutetussa tutkimuksessa havaittiin, että hyvän glukoositasapainon ylläpitäminen mielenterveysongelmista kärsivillä potilailla on haasteellista, mutta ero potilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia, ei ole kovin suuri. LDL-kolesterolitasot paranivat seurannassa samansuuntaisesti sekä potilailla, joilla ei ollut ja joilla oli tyypin 2 diabeteksen lisäksi mielenterveysongelmia.

Aiemman tutkimusnäytön perusteella mielenterveysongelmat tyypin 2 diabetespotilailla ovat yhteydessä huonompaan hoidon laatuun, huonompiin hoitotuloksiin ja lisääntyneisiin diabeteskomplikaatioihin verrattuna diabetespotilaisiin, joilla ei ole mielenterveysongelmia.

”Pitkäaikaissairauksien hoito ei saa jäädä muiden sairauksien varjoon. Mielenterveyshäiriöt tulisi ottaa huomioon tyypin 2 diabetespotilaan hoitoa suunnitellessa ja heille olisi tarjottava enemmän tukea itsehoitoon”, toteaa Impron konsortion johtaja Tiina Laatikainen.

Lisätietoja

Association of mental disorders and quality of diabetes care – A six-year follow-up study of type 2 diabetes patients in North Karelia, Finland (PubMed.gov, englanniksi)

Tiina Laatikainen
konsortion johtaja
puh. 029 524 8936
etunimi.sukunimi@thl.fi